Socha Jana Pavla II.

Socha Jana Pavla II.

Socha Jana Pavla II.

laminátová socha papeže Jana Pavla II v Čenstochové