Věda a výuka

Filosofie, teologie a historie mě fascinují od mládí. Dokonce se mi v teologii podařilo dosáhnout i jistého formálního vzdělání. Nikdy jsem se ale nestal profesionálním „vědcem“ na plný úvazek v některé ze slovutných nebo alespoň průměrných vzdělávacích či bádacích institucí.

Nejvíce by mě bavilo bádat o problematice vztahu času a věčnosti. Ale díky tomu, že takové téma vyžaduje víc času, než mám k dispozici :-), zaměřuji se hlavně na zkoumání adventismu a na komunikaci křesťanských církví. Adventismus studuji proto, že mám s tímto náboženským směrem dlouholeté osobní zkušenosti. No a komunikace – to je můj hlavní zdroj obživy, proto by bylo škoda ho nechat úplně stranou.

Zde je seznam mých odborných textů, některé z nich jsou dokonce uvedeny i v RIVu a v databázi SCOPUS. Kompletní seznam publikací (včetně anglických textů) je pak na mém „vědeckém“ profilu na sociální sítí Academia.edu.

 

Monografie:

Jetelina, B. Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou, Praha: Česká biblická společnost, 2014.

Články v recenzovaných časopisech:

Jetelina, B. Východiska a důsledky adventistické evangelizace „hlavního proudu“, Studia Theologica XV, 2013/2, s. 102-120

Jetelina, B. Některé etické limitky krizové komunikace křesťanských církví, Caritas et Veritas, 2013/1, s. 53-62.

Jetelina, B. Adventisté sedmého dne, lidská práva a sociální práceCaritas et Veritas, 2014/1, s. 12-21.

Jetelina, B, Křesťanský magazín České televize a témata z konstituce Gaudium et spes, Caritas et Veritas, 2016/2, s. 195-203.

Kapitoly v kolektivních monografiích

Jetelina, B. Postmodern Reinterpretation of Modernist Tradition on The Example of Adventist Theology, in  Fajmon, B., Vokoun, J. (Hg) Interdiscziplinäre Traditionstheorie: Motive und Dimensionen, Wien: LIT Verlag Gmbg, 2016.

Jetelina, B. Postmoderní reinterpretace modernistické tradice na příkladu adventistické teologie, in Šimek, V. Vokoun, J. a kol. K interdispilinární teorii tradice, Brno: CDK, 2016

Články ve sbornících:

Jetelina, B. Zjevení a hierarchická teorie času, Církev a společnost, Karlovi Skalickému k 80. narozeninám, 2014, s. 51-59.

Další články:

Jetelina, B. Vyrovnání se s (nejen) totalitní minulostí, Teologické texty, 2009/4.

Jetelina, B. Trinitární základy pojetí misie jakožto dialogu, Koinonia, 2011/2, s. 94-98.

Recenze:

Jetelina, B. Recenze: Time, Eternity, and the Trinity, Caritas et Veritas, 2014/2, s. 193-194.

 

A protože externě vyučuji na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, studenti mých předmětů si zde mohou stáhnout některé materiály ke zkouškám, zápočtům a dalším studijním povinnostem.

Texty:

Úvod do teologické antropologie pro charitně – sociální pracovníky

Teologická antropologie 1

Patristická antropologie

Pravoslavná antropologie

Současná antropologie v rozhovoru s teologií

Teologická antropologie – reformační pojetí

Prezentace

Patristická antropologie

Pravoslavná antropologie

Teologická antropologie z pohledu reformovaných církví

 

Základy mediální etiky a pedagogiky: