Evropské dotace

Evropské dotace

Tabulka popisující, že park byl postaven z fondů EU